nic nic Novinky Downloady Projekty Odkazy Fórum Ostatní nic přidáno 02.09. 2005

Jan "Sysel/Sosol" Jirkovský:

Bitva Posledního úsvitu

Dlouhá epická báseň o jedné prohrané bitvě a válce


Již dlouho moudří varovali
před blížícím se koncem,
král však nechtěl slovům jejich naslouchat,
a Temný na nic nečekal.

Stvůry pekelné do pohybu se daly,
tisícové hordy hrůzných démonů,
od malých až po nejstrašnější,
mocné mezi všemi,
jež bojovat do skonání věků přísahali.

S vycházejícím sluncem na obzoru,
stanuli na hranicích země,
panika, hrůza a běs zachvátili lid,
daje se na útěk.

Zprávy o útoky se šíří,
ke králi se brzy dostanou,
ten svolává muže do zbraně
a vyjíždí se svou gardou.

Po tři dny a po tři noci,
pleněna je země bezbranná,
muži, ženy, děti, starci,
těla po polích rozházená.

Na úsvitu čtvrtého rána,
slavný to byl tehdy čas,
střetává se démonů armáda
s aliancí lidí,
královských i loupežníků,
barbarů, lotrů, nájezdníků,
vše po boku stojí si,
všichni jsou si bratry.

Nic nepopíše ta ukrutná jatka,
nikdo už nevypoví,
jak tehdy padla lidská sláva,
ve válečném soukolí.

Jindy vítězství hrdinská,
nyní jen smrt a porážka,
a ukrutné mučení,
těm, kdož padli v zajetí.

Velkolepá říše v troskách,
chaos vládne na zemi,
a Temný pán ve svých kobkách,
vystoupí provždy z podzemí.

Slyšte proto tento příběh
a na paměti mějte,
že temnota se snadno skryje,
v síních času posečká,
jednou však vrátí se jak zmije
a zaútočí, až ji nikdo nečeká.

---

Zpět na seznam básní
Jan Jirkovský & Sosol Interactive