nic nic Novinky Downloady Projekty Odkazy Fórum Ostatní nic přidáno 02.09. 2005

Jan "Sysel/Sosol" Jirkovský:

Propast

Moje zatím nejoblíbenější, lehce depresivní atmosférická báseň. Jen si to zkuste živě představit...


Na pokraji propasti,
bezedné a temné,
stojím tiše, nehybně,
sám.

Pouhý jeden chybný krok,
jeden špatný pohyb
a nekonečná temnota
mi bude osudem.

Prastaré ty schody byly,
pod mým tělem zříceny,
teď jediná úzká římsa,
mne dělí od prázdnoty.

Už nemám v rukou sil,
už mé paže ochably,
už pozbyl jsem nadějí,
není jiné řešení.

Euforie z překrásného pádu
pomalu v děs přechází,
černá černější se stává,
zvolna do mne vchází.

Temnější než temnota,
prázdnější než prázdnota,
jsou ta místa v hlubinách,
v samém nitru světa,
v těch mrazivých končinách.

Děsivější nežli smrt,
je věčný pád temnotou,
bez šancí na spasení,
nicota je mi kletbou...

---

Zpět na seznam básní
Jan Jirkovský & Sosol Interactive